Metal grip

El metal grip és polietilè amb adhesiu epoxy. Es fa servir per tapar forats profunds o a prop del canto, ja que, gràcies a l'epoxy la reparació esdevé més robusta que fent servir només polietilè (cofix).

Subcategories

  • Negre

    Metal grip negre per reparar la sola d'esquís i taules de snow.

  • Metal grip transparente

    Metal grip transparent per reparar la sola d'esquís i taules de snow.