Video de com re-encolar les pells de foca:


Video de com retallar les pells de foca a mida: