INFORMACIÓ LEGAL


El contingut i la informació d'aquest web son propietat de MGB-SNOWCULTURE.COM. La descàrrega, reproducció o transmissió de la informació per a ús que no sigui estrictament individual i no lucratiu queda estríctament prohibida.

Totes les marques registrades mencionades ho són únicament per finalitats identificatives dels productes i són propietat dels seus fabricants. No es concedeix cap dret d'ús sobre marques registrades o patentades.

Tota la informació pot ser sensible a errors de tipus tipogràfics i MGB-SNOWCULTURE.COM pot modificar-la sense previ avís.

El web està allotjat dins del territori de La Unió Europea, per tant està subjecte al conjunt de lleis de La Unió Europea que en regulen el funcionament.

L'usuari de MGB-SNOWCULTURE.COM es compromet a no fer servir cap dispositiu que n'alteri el funcionament normal.


DADES FISCALS:

NÚRIA SABENYA SERRA
40366555Z
C/ AIGÜETA 56
17100, LA BISBAL D'EMPORDÀ